ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 08:41:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
08:37:48 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
08:36:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
08:32:56 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
08:31:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
08:28:04 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.