ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 08:23:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
08:20:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
08:20:46 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.7 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2022
08:16:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
08:15:54 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2022
08:11:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.