ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2023 เวลา 03:56:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 106.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 114.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 129.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 129.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2023
03:53:47 น.
IT-Zone
41 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
03:53:43 น.
งานซ่อมฯ
33 µg/m³
30.9 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:53:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
38 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
03:53:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
47 µg/m³
32.2 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:52:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
28 µg/m³
33 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
03:48:55 น.
IT-Zone
38 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
03:48:51 น.
งานซ่อมฯ
34 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:48:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
36 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
03:48:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
48 µg/m³
32.3 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:47:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
03:44:03 น.
IT-Zone
0 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
03:44:00 น.
งานซ่อมฯ
33 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:43:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
39 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
03:43:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
49 µg/m³
32.3 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
03:42:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.