ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2023 เวลา 10:15:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2023
10:15:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
30 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
10:14:49 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.7 °C
64 %
0 PPM.
24/09/2023
10:14:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
27.8 °C
54 %
0 PPM.
24/09/2023
10:13:50 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
24/09/2023
10:11:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
72 %
0 PPM.
24/09/2023
10:10:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
30 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
10:09:57 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.8 °C
65 %
0 PPM.
24/09/2023
10:09:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
24/09/2023
10:08:58 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
24/09/2023
10:06:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
72 %
0 PPM.
24/09/2023
10:05:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
30 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
10:05:05 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.9 °C
67 %
0 PPM.
24/09/2023
10:04:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
57 %
0 PPM.
24/09/2023
10:04:07 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
24/09/2023
10:01:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
72 %
0 PPM.