ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/09/2023 เวลา 12:38:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/09/2023
12:38:28 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
27.2 °C
66 %
0 PPM.
22/09/2023
12:36:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.3 °C
50 %
0 PPM.
22/09/2023
12:36:34 น.
สำนักงานเลขานุการ
1 µg/m³
26.7 °C
51 %
0 PPM.
22/09/2023
12:36:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
28.5 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
12:36:09 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.4 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
12:35:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.1 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
12:33:36 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
27.1 °C
61 %
0 PPM.
22/09/2023
12:31:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.3 °C
46 %
0 PPM.
22/09/2023
12:31:39 น.
สำนักงานเลขานุการ
2 µg/m³
26.9 °C
51 %
0 PPM.
22/09/2023
12:31:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
12:31:18 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
12:30:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.1 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
12:28:45 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
27.4 °C
58 %
0 PPM.
22/09/2023
12:27:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.5 °C
45 %
0 PPM.
22/09/2023
12:26:47 น.
สำนักงานเลขานุการ
3 µg/m³
27 °C
52 %
0 PPM.