ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 11:43:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
11:40:21 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.2 °C
55 %
0 PPM.
29/09/2022
11:39:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2022
11:38:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
11:35:29 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.3 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
11:34:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.