ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 09:49:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
09:49:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
09:45:47 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
09:44:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
09:40:56 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
09:39:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.