ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 10:21:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
10:19:47 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2022
10:18:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
10:14:55 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
10:13:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2022
10:10:03 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.