ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2023 เวลา 12:47:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2023
12:47:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
28.3 °C
42 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:24 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
27.6 °C
61 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:24 น.
สำนักงานเลขานุการ
7 µg/m³
28.2 °C
50 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:02 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
28.3 °C
42 %
0 PPM.
27/09/2023
12:44:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
30.7 °C
72 %
0 PPM.
27/09/2023
12:39:32 น.
สำนักงานเลขานุการ
7 µg/m³
28.2 °C
50 %
0 PPM.
27/09/2023
12:39:28 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
27.4 °C
56 %
0 PPM.
27/09/2023
12:37:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
27/09/2023
12:37:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
30.7 °C
72 %
0 PPM.
27/09/2023
12:37:41 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.3 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2023
12:37:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
28.3 °C
42 %
0 PPM.
27/09/2023
12:34:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
27/09/2023
12:33:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
30.6 °C
72 %
0 PPM.