ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 09:38:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
09:34:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
09:33:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
09:29:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
09:28:45 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.2 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
09:24:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
61 %
0 PPM.