ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/09/2023 เวลา 10:59:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/09/2023
10:59:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.6 °C
52 %
0 PPM.
22/09/2023
10:58:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
10:58:49 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
10:58:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.7 °C
70 %
0 PPM.
22/09/2023
10:58:07 น.
สำนักงานเลขานุการ
1 µg/m³
26.6 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
10:56:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28 °C
72 %
0 PPM.
22/09/2023
10:54:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.6 °C
50 %
0 PPM.
22/09/2023
10:54:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
10:53:57 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.
22/09/2023
10:53:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.7 °C
70 %
0 PPM.
22/09/2023
10:53:19 น.
สำนักงานเลขานุการ
2 µg/m³
26.2 °C
52 %
0 PPM.
22/09/2023
10:51:26 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
27.9 °C
71 %
0 PPM.
22/09/2023
10:49:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.7 °C
45 %
0 PPM.
22/09/2023
10:49:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
10:49:06 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.