ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2023 เวลา 17:20:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2023
17:19:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
27.7 °C
43 %
0 PPM.
02/10/2023
17:18:20 น.
สำนักงานเลขานุการ
18 µg/m³
27.4 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2023
17:17:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
02/10/2023
17:17:13 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
02/10/2023
17:16:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
17 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2023
17:16:33 น.
IT-Zone
16 µg/m³
28.8 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2023
17:15:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
27.7 °C
43 %
0 PPM.
02/10/2023
17:13:28 น.
สำนักงานเลขานุการ
16 µg/m³
27.4 °C
53 %
0 PPM.
02/10/2023
17:12:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
02/10/2023
17:12:21 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29 °C
49 %
0 PPM.
02/10/2023
17:12:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
16 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2023
17:11:41 น.
IT-Zone
13 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
02/10/2023
17:10:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
27.8 °C
43 %
0 PPM.
02/10/2023
17:08:33 น.
สำนักงานเลขานุการ
18 µg/m³
27.2 °C
54 %
0 PPM.
02/10/2023
17:08:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
31.3 °C
69 %
0 PPM.