ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 14:07:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
14:05:10 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
14:03:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.2 °C
67 %
0 PPM.
27/09/2022
14:00:18 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
13:58:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
13:55:27 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
62 %
0 PPM.