ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 11:13:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
11:12:08 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
11:09:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.1 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2022
11:07:16 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
11:04:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.2 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2022
11:02:24 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.