ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 22:54:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
22:53:48 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:50:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
22:48:57 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:45:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
22:44:05 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.