ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 17:58:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
17:58:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
03/10/2022
17:56:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
54 %
0 PPM.
03/10/2022
17:55:58 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
17:53:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.7 °C
57 %
0 PPM.
03/10/2022
17:51:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
50 %
0 PPM.