ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 17:31:43 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
17:31:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
17:30:09 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
17:30:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
17:26:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
17:25:18 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.