ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 13:25:31 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
13:24:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.9 °C
46 %
0 PPM.
25/09/2023
13:24:23 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.7 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
13:24:12 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
28.4 °C
69 %
0 PPM.
25/09/2023
13:24:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.7 °C
57 %
0 PPM.
25/09/2023
13:21:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.6 °C
71 %
0 PPM.
25/09/2023
13:20:16 น.
สำนักงานเลขานุการ
0 µg/m³
28 °C
54 %
0 PPM.
25/09/2023
13:19:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29 °C
47 %
0 PPM.
25/09/2023
13:19:30 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.6 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
13:19:20 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
28.3 °C
68 %
0 PPM.
25/09/2023
13:19:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
25/09/2023
13:16:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.6 °C
71 %
0 PPM.
25/09/2023
13:15:28 น.
สำนักงานเลขานุการ
1 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
25/09/2023
13:14:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.9 °C
49 %
0 PPM.
25/09/2023
13:14:39 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.5 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2023
13:14:26 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
28.1 °C
67 %
0 PPM.