ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 18:50:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
18:48:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
55 %
0 PPM.
27/09/2022
18:47:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
27/09/2022
18:46:53 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
18:44:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
52 %
0 PPM.
27/09/2022
18:42:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.