ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:25:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:24:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.4 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
12:21:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.4 °C
55 %
0 PPM.
05/10/2022
12:20:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.6 °C
68 %
0 PPM.
05/10/2022
12:19:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.4 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
12:16:44 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.