ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 10:06:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
10:05:44 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.8 °C
67 %
0 PPM.
04/10/2023
10:04:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2023
10:04:01 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2023
10:02:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.9 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
10:01:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
10:00:51 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
28.7 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
09:59:10 น.
IT-Zone
4 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
04/10/2023
09:59:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.9 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2023
09:57:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.9 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:56:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:56:00 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.6 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
09:55:48 น.
สำนักงานเลขานุการ
4 µg/m³
26.8 °C
50 %
0 PPM.
04/10/2023
09:54:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.1 °C
58 %
0 PPM.
04/10/2023
09:54:18 น.
IT-Zone
7 µg/m³
30.1 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2023
09:52:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.8 °C
47 %
0 PPM.