ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 16:49:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
16:49:24 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
16:47:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
16:46:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
51 %
0 PPM.
30/09/2022
16:44:32 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
16:43:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.