ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 22:33:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
22:31:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
22:29:31 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:26:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
22:24:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:21:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.