ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 13:56:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
13:54:43 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.6 °C
68 %
0 PPM.
02/10/2022
13:52:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.4 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:49:51 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
02/10/2022
13:47:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:45:00 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.2 °C
69 %
0 PPM.