ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 19:20:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
19:20:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2022
19:18:02 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
19:15:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2022
19:13:10 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
19:10:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.