ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 18:55:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
18:54:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
18:52:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
18:52:28 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.8 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
18:49:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
18:47:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.