ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 22:12:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
22:11:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
22:10:06 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:07:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
22:05:15 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
22:02:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.