ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 18:04:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
18:03:34 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
18:01:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
53 %
0 PPM.
04/10/2022
17:58:43 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
17:56:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
55 %
0 PPM.
04/10/2022
17:53:52 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.