ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 22:23:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
22:21:53 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
22:21:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
22:17:02 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
22:16:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
22:12:05 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.