ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 22:50:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
22:47:19 น.
IT-Zone
13 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:47:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
29.4 °C
69 %
0 PPM.
01/10/2023
22:47:08 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:46:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:45:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
22:42:28 น.
IT-Zone
12 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:42:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.4 °C
70 %
0 PPM.
01/10/2023
22:42:16 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:41:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
32.1 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:40:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
22:37:36 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:37:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
29.4 °C
70 %
0 PPM.
01/10/2023
22:37:25 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:36:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:36:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.