ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 13:52:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
13:51:13 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.8 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:51:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:51:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
13:46:21 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.8 °C
52 %
0 PPM.
26/09/2022
13:46:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.