ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 12:32:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
12:30:20 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30 °C
62 %
0 PPM.
03/10/2022
12:30:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
12:29:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
55 %
0 PPM.
03/10/2022
12:25:29 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
12:25:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.