ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 10:49:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
10:48:50 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
10:45:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
10:43:58 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
10:39:06 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
10:36:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.