ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 10:10:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
10:09:43 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.7 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
10:09:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.1 °C
50 %
0 PPM.
07/10/2022
10:09:35 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
07/10/2022
10:04:52 น.
IT-Zone
4 µg/m³
26.8 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
10:04:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.4 °C
49 %
0 PPM.