ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 09:36:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
09:32:16 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.5 °C
65 %
0 PPM.
30/09/2022
09:31:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
09:27:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
09:26:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.6 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
09:22:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
61 %
0 PPM.