ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 19:41:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
19:40:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
19:40:20 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
19:37:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
54 %
0 PPM.
27/09/2022
19:35:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
27/09/2022
19:35:29 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.