ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/12/2023 เวลา 15:59:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 50.00 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/12/2023
15:57:13 น.
สำนักงานเลขานุการ
4 µg/m³
29.6 °C
49 %
0 PPM.
06/12/2023
15:56:21 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
12 µg/m³
29.8 °C
71 %
411 PPM.
06/12/2023
15:55:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.3 °C
65 %
0 PPM.
06/12/2023
15:55:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
48 %
0 PPM.
06/12/2023
15:55:08 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
06/12/2023
15:54:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
26.9 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:54:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
25.2 °C
52 %
928 PPM.
06/12/2023
15:53:03 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.3 °C
66 %
0 PPM.
06/12/2023
15:51:11 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
11 µg/m³
29.8 °C
71 %
409 PPM.
06/12/2023
15:50:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:50:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:50:16 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:49:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
27 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:49:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
25.2 °C
54 %
926 PPM.
06/12/2023
15:48:06 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.1 °C
68 %
0 PPM.