ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 16:20:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
16:20:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
16:19:39 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
16:19:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:15:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:14:47 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30 °C
67 %
0 PPM.