ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 21:16:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
21:15:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
21:13:02 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
21:10:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
21:08:08 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
21:06:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.