ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 13:58:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
13:55:27 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
62 %
0 PPM.
27/09/2022
13:54:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
27.9 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
13:51:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
13:50:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
62 %
0 PPM.
27/09/2022
13:49:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
27.7 °C
62 %
0 PPM.