ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 19:24:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
19:22:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
27/09/2022
19:21:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.2 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2022
19:20:54 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
19:18:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
27/09/2022
19:16:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.