ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 09:38:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
09:37:54 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
09:35:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
02/10/2022
09:33:02 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
09:30:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
02/10/2022
09:28:11 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.