ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 09:21:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
09:19:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:17:01 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
09:14:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.6 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:12:10 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
09:09:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
62 %
0 PPM.