ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 19:27:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
19:24:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
19:24:17 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2022
19:24:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
19:19:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
19:19:26 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.