ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 17:56:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
17:55:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
17:54:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
30/09/2022
17:52:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
30/09/2022
17:51:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
17:49:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.