ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 11:21:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
11:20:55 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:19:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
11:16:03 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:14:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.8 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
11:14:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
58 %
0 PPM.