ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 10:05:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
10:04:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
10:02:11 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
09:59:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
02/10/2022
09:57:20 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
09:54:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.