ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 13:25:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
13:22:04 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:21:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
13:21:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
27.9 °C
64 %
0 PPM.
26/09/2022
13:17:11 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:16:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.