ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 09:33:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
09:31:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
09:30:07 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
09:26:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
09:25:16 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
09:22:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.