ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/09/2023 เวลา 13:06:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/09/2023
13:06:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.5 °C
47 %
0 PPM.
22/09/2023
13:05:48 น.
สำนักงานเลขานุการ
2 µg/m³
27.2 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
13:05:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
13:05:21 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
22/09/2023
13:05:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.1 °C
65 %
0 PPM.
22/09/2023
13:02:49 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
27.9 °C
72 %
0 PPM.
22/09/2023
13:01:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.8 °C
47 %
0 PPM.
22/09/2023
13:00:56 น.
สำนักงานเลขานุการ
3 µg/m³
27 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
13:00:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
13:00:29 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
22/09/2023
13:00:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.1 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
12:57:57 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
27.9 °C
72 %
0 PPM.
22/09/2023
12:56:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.9 °C
50 %
0 PPM.
22/09/2023
12:56:04 น.
สำนักงานเลขานุการ
2 µg/m³
26.9 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
12:55:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.