ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 16:58:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
16:58:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
54 %
0 PPM.
04/10/2022
16:55:36 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.4 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
16:53:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2022
16:50:45 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
16:48:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.